Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/energistrategivordingborg.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/energistrategivordingborg.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Indsigelser

Vindmøller i  Vordingborg kommune

– indsigelser, høringssvar og kommentarer

Underskriftsindsamlinger, nogle af høringssvarene til “Forslag til Strategisk Energiplan 2015” samt “Indkaldelsen af ideer og forslag til planlægning for vindmøller”. Ikke alle høringssvar er afgivet rettidigt, hvilket primært skyldes, at ikke alle berørte har været klar over høringerne og fristerne.


Underskriftsindsamlinger

Underskriftsindsamling mod store vindmøller i Vordingborg Kommune

Over 700 underskrifter mod vindmøller i Gammelsø Mose, Møn

Underskriftsindsamling mod store vindmøller ved Ore

Høringssvar til Strategisk Energiplan 2015

Lundbyområdet høringssvar til Strategisk Energiplan 2015, med cirka 200 underskrifter Underskrifterne er personligt afleveret på kommunen.

Kommentar fra Foreningen Bygnings- og Landskabskultur Møn til Strategisk Energiplan 2015

Østmøn Naturforening til Strategisk Energiplan 2015

Tone Brix-Hansen til Strategisk Energiplan 2015

Bilag 2 EDC vurdering, Bilag 3 Danbolig, Bilag 4 Holbæk Kommune Støjdæmpning og 13 m s vind, Bilag 5 Holbæk Kommune Referat af møde med MST, Bilag 6 Holbæk Kommune Anmodning om tilsynsbesøg, Bilag 7 MST Orientering nr 9 1997 om måling af lavfrekvent støj, Bilag 8 Henrik Møller udtalelse om støjmåling 1, Bilag 9 Henrik Møller udtalelse om støjmåling 2, Bilag 10 Udvikling af støjisolationstallet i 2011

Høringssvar til Idéfasen

Stege og omegns lokalråd til idéfasen

Dansk Ornitologisk Forening til Idéfase vindmøller

Østmøn Naturforening til Idéfase vindmøller

Tone Brix-Hansen til Idéfase Vindmøller

N.B. Tone Brix-Hansen er bosat i Stege, men også formand for landsforeningen Naboer Til Kæmpevindmøller.

Tom Axelsen, amtatørastronom

Udby til idéfasen – side 1

Udby til idéfasen – side 2

Indsigelse fra Bente og Ove Lustü, Barmosen

Bente og Ove Lustü har også, den 29 februar 2016, sendt denne mail til kommunalbestyrelsens medlemmer:
Kære borgmester og kommunalbestyrelsesmedlemmer i Vordingborg kommune.

Vi er bekymrede!
Her på falderebet, hvor I snart skal tage stilling til kæmpevindmøller på
land, skal I lige have et input fra et par bekymrede borgere.
Vi har ganske vist tidligere indsendt en indsigelse, men vore bekymringer er
siden hen blevet endnu større, efterhånden som vi har fået sat os mere
grundigt ind i emnet!

Vi burde faktisk slet ikke være bekymrede, for ifølge beregningerne bliver
det ikke os men bare naboerne, der bliver ramt!
Således kan borgmesteren, kommunalbestyrelsen, vi og mange andre borgere i
Vordingborg kommune tænke lige nu!

Havde alle borgere sat sig ind i problematikken, var der efter al
sandsynlighed kommet langt flere indsigelser og underskrifter!

Nygaards Have, hvor vi bor, ligger i ”passende afstand” fra møllerne i
Barmosen, så personligt behøver vi altså ikke at bekymre os – i hvert fald
ikke i følge mølleindustriens egne teoretiske beregninger. Ifølge disse
beregninger bor vi nemlig i et risikofrit område! Disse teoretiske
beregninger passer godt nok slet ikke med de praktiske målinger, Ålborg
universitet som uvildig organisation har foretaget på andre opsatte møller!
…men nu er munden også blevet lukket på den ansvarlige professor, der stod
for de praktiske målinger!
Den gamle talemåde: ”Et er teori – et andet praksis!” gælder åbenbart
stadig!

Det bekymrer os, at der er ufatteligt mange gode argumenter for, hvorfor der
ikke bør opføres vindmøller på landjorden i Vordingborg kommune – og kun
nogle få men samtidig uigennemsigtige argumenter for at opstille møller.

Vi indrømmer gerne, at vi oprindelig var tilhængere af vindmøller på land,
men nu bekymrer det os, at mølleprojektet i kommunen ikke har til hensigt at
gavne borgere, naturen og miljøet, men det lader derimod hånt om
medmenneskers helbred, velbefindende, ejendomme, natur og miljø.
Opførelsen af møller har tilsyneladende først og fremmest til formål at
skaffe økonomisk gevinst for mølleindustrien og visse investorer.
Skalkeskjulet for økonomisk gevinst hedder CO2!
Det bekymrer os altså, at kommunalbestyrelsens velmenende hensigt øjensynlig
ikke er i overensstemmelse med bagmændenes!
Kommunens og investorernes mål er ikke det samme! Set udefra ligner det mest
af alt et spil for galleriet!

I dette spil, hvor kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal
opsættes kæmpe vindmøller i adskillige vindmølleparker i Vordingborg kommune
eller ej, bliver der for os at se kun få vindere, hvis tilladelserne gives.
Resten er tabere dvs. kommunen, borgerne (os alle sammen), naturen og
miljøet!
Kan dette virkelig passe?

Det er særdeles bekymrende, at fidusen for bagmændene kort fortalt går ud
på, at kommunen har indgået frivillige og uforpligtende aftaler om at
nedbringe og på sigt gøre sig CO2 neutral.
Derfor har kommunen undersøgt og planlagt, hvor investorer evt. kan få
tilladelse til at opføre møller.
Som udgangspunkt skal det være i befolkningsfattige områder, hvor møllerne
”gør mindst skade” – dvs. i kommunens skønne og bedste naturområder!

Kommunen sørger for tilladelser, papirarbejde, ekspropriationer? m.m.
Investorerne opfører og ejer møllerne. Ejerne har dermed også retten til at
videresælge møller og CO2 kvoter! (Således har vi i alt fald læst og
forstået det. Gid vi tager fejl!).
Videresælges møller, kan Vordingborg kommune blive nødsaget til at opføre
erstatningsmøller andre steder i kommunen for at opfylde de udstukne mål!
Er dette rimeligt? Hvor skal så de næste møller placeres?

På dialogmødet i Kastrup blev Kulsbjerg rent faktisk foreslået som en
mulighed! Dette vandt dog ikke umiddelbar genlyd, og det er vel heller ikke
borgernes opgave at foreslå opsætning af møller i andres baghaver!

Er det rimeligt, at den helt store økonomiske fidus ligger i videresalg af
møller?

Det er anslået, og der er eksempler på, at videresalg af en enkelt mølle på
denne måde kan give indtægter (overskud) på et tocifret millionbeløb til
investorerne.

Investorerne vil formodentlig bedyre, at de ikke har til hensigt at
videresælge, men de selv samme bagmænd vil næppe investere i møllerne, hvis
de pålægges skriftlige klausuler om ejerskab!

Det er bekymrende, at det hverken bliver kommunen eller borgerne, der bliver
økonomisk rigere. Tværtimod!
Vi vil alle blive fattigere på grund af følgevirkninger: Afvandring, lavere
huspriser og ejendomsskatter samt færre turistindtægter – og ikke mindst
fattigere på gode, uforfalskede naturoplevelser.
Herudover kommer de mere direkte ”naboer” til møllerne til at lide
yderligere i form af sundhedsskadelig lavfrekvent støj, reflekser,
usælgelige huse osv.

Det er desuden et kæmpe problem, at når møllerne først er opstillet, har
kommunen ingen lovmæssig indflydelse på, hvor meget møllerne må larme –
bortset fra ved to, mindre vindhastigheder. Som situationen er nu, kan
kommunen altså ikke med loven i hånd hjælpe ”nødstedte” borgere!

Vi håber derfor meget, at kommunalbestyrelsen vil være sit ansvar bevidst og
opfordrer indtrængende til, at man forkaster mølleprojekter på landjorden i
Vordingborg kommune under henvisning til, at der ikke findes egnede steder
at opstille store vindmøller.

Vi er rigtigt mange, der er bekymrede for kommunen og dens fremtid!
Lad os undgå den bekymring!

PS. Tak fordi du læste med.

Vil du vide mere og ønsker yderligere indsigt samt faktuel viden, kan dette
ses på hjemmesiden http://energistrategivordingborg.dk/, hvorfra der også
linkes til Facebookside og underskriftsindsamling.

Med venlig hilsen
Bente og Ove Lustü,
Nygaards Have 15,
4760 Vordingborg.