Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/energistrategivordingborg.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/energistrategivordingborg.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Sundhedsundersøgelsen

Det eneste fornuftige må være at vente på resultatet af helbredsundersøgelsen, som skal foreligge i 2017. Dette var også holdningen hos politikerne i Vordingborg inden valget i 2013.
I åbne samråd i juni 2013 indrømmede både sundhedsministeren og miljøministeren, at sammenhængen mellem vindmøllestøj og helbredsskader aldrig er blevet undersøgt, og at man derfor ikke kan udelukke, at der er en sammenhæng. Samtidig offentliggjorde de nyheden om, at der nu endelig bliver igangsat en videnskabelig registerundersøgelse i Danmark af sammenhængen mellem vindmøllestøj og hjertekarsygdomme. Resultatet forventes at foreligge i 2017.

Mette Sørensen, seniorforsker Kræftens Bekæmpelse: “Vi vil ikke kunne (undersøge) på de langsigtede effekter, fordi kæmpevindmøllerne ikke har været på dansk jord i så lang tid endnu. Vi vil måske kunne kigge på akut-effekter, om de vil kunne udløse hjertekarsygdomme.”
Registerundersøgelsen foregår i to etaper. Mette Sørensen, seniorforsker hos Kræftens Bekæmpelse, leder undersøgelsen. Første del af undersøgelsen skal undersøge, om der er en sammenhæng mellem støj fra vindmøller og hjertekarsygdom. Anden del skal undersøge om der er en sammenhæng mellem støj fra vindmøller og stress, forhøjet blodtryk, søvnforstyrrelser, depression, diabetes og lav fødselsvægt.

Begge dele er registerundersøgelser, og sundhedsministeren har bekræftet, at det desværre kun er indlæggelser på hospitalet som inkluderes, ikke besøg hos egen læge, mv.

Ca. 10-15.000 naboer indgår i undersøgelsen, og ca. 30.000 personer indgår i en kontrolgruppe. Grænsen for hvilke personer, som anses som naboer til vindmøller, og personer i kontrolgruppen går ved 2 km afstand fra en vindmølle. Spørgsmålet er så, hvorvidt det er rigtigt at trække denne grænse ved 2 km – det vides jo ikke! – og dette kan bidrage til at forskyde resultatet af undersøgelsen, især hvad de store møller angår, hvor støjen spredes over større områder.

I undersøgelsen inkluderes personer, som har boet min. 1 år som naboer til en vindmølle mellem 1980 og 2012. I 2012 stod der kun 30 møller på 150 m i Danmark. Den første blev opstillet i 2010. Kan en registerundersøgelse, hvor man i al væsentlighed ser på historiske data for små vindmøller, kunne afdække en sammenhæng mellem støj og helbredsskader for de store vindmøller? Desværre, nej. Mette Sørensen fra Kræftens Bekæmpelse, som står bag undersøgelsen, har da også udtalt følgende:

Vi vil ikke kunne (undersøge) på de langsigtede effekter, fordi kæmpevindmøllerne ikke har været på dansk jord i så lang tid endnu. Vi vil måske kunne kigge på akut-effekter, om de vil kunne udløse hjertekarsygdomme.

Selv om man kun kan se på akut-effekter ved at bo tæt på store vindmøller, er undersøgelsen værd at vente på.

Ministerierne til kommunerne: Fortsæt udbygningen med vindmøller

På trods af, at helbredsundersøgelsens første del lige netop var gået i gang, skrev klima- og energiministeren og miljøministeren et brev til kommunerne, hvori de opfordrer dem til at fortsætte udbygningen med vindmøller, mens undersøgelsen pågår.  I brevet skrev de bl.a.: ”Det er intentionen og vores forventning, at vi med en grundig undersøgelse én gang for alle kan imødegå bekymringerne”. Ministrene mener åbenbart, at undersøgelsens resultat er givet på forhånd, hvilket kun kan undre.  Og dette er stadig deres holdning.

 

DASAM: “Undersøgelsen er ikke designet til og har ikke et omfang, der tillader ”én gang for alle at imødegå bekymringerne.”
[/su_pullquote]DASAM (Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin) reagerede på ministrenes brev med bl.a. følgende udtalelse: ”Der er tale om en undersøgelse af historiske og eksisterende møllers modellerede støjniveauer og sammenhængen med indlæggelser for hjerte- og kredsløbssygdom. Undersøgelsen er ikke designet til og har ikke et omfang, der tillader ”én gang for alle at imødegå bekymringerne”.

Her er et link til hele DASAMs udtalelse: DASAMs svar på ministrenes brev til kommunerne.

Det eneste fornuftige må være at vente på resultatet af helbredsundersøgelsen, som skal foreligge i 2017.  Dette var også holdningen hos politikerne i Vordingborg inden valget i 2013.  Flere andre kommune har også sagt nej til at opstille kæmpevindmøller inden de kender resultatet af undersøgelsen.  Vi kan nævne nogle af dem her:

Tønder
Roskilde
Haderslev
Vordingborg
Køge
Esbjerg
Holbæk
Odsherred
Lejre
Sønderborg, m.fl.

Herudover ved vi, at Vejen kommune har sagt nej bl.a. pga. utryghed blandt naboer.
Kolding venter på videnskabelig bevis for at støjen ikke påvirker helbredet (dette har ministeriet og/eller industrien ikke kunnet levere!)
Gribskov vil ikke opstille kæmpevindmøller ”indtil forudsætningerne ændrer sig”.
Hedensted og Svendborg tillader kun vindmøller op til max 80 m (100 m langs motorvej).
Egedal kan ikke finde plads til vindmøller, og satser heller på energirenovering mv.