Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/energistrategivordingborg.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/energistrategivordingborg.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Støjbekendtgørelsen

Hvad er der galt med støjbekendtgørelsen?

Støjisolationsfaktoren og usikkerhedsmarginen på 2 dB som benyttes ved beregning af støjen sikrer, at vindmøllerne på papiret – og kun på papiret – altid overholder støjgrænsen. Konsekvensen heraf er, at naboer til store vindmøller lider under store støjgener.
Støjbekendtgørelsen blev til pga. pres fra generede naboer og andre. Fra myndighedernes side var det dog aldrig et ønske, at den skulle have nogen effekt. Hvis den havde det, ville det jo medføre begrænsninger for, hvor man må opstille vindmøller på land og for hvor mange møller man kan opstille på land. Og sådanne begrænsninger har man ikke ønsket. I referatet af et indledende møde om støjbekendtgørelsen mellem repræsentanter fra vindindustrien og Miljøstyrelsen, skriver Miljøstyrelsen således bl.a. følgende:

”Grænseværdien skal nok være den samme ved 6 og 8 m/s; det vil være fint hvis den hedder 20 dB men det afhænger af den overordnede målsætning, nemlig at den nye grænseværdi ikke må medføre nye begrænsninger for vindmøller. Det der kan lade sig gøre at etablere i dag skal også kunne lade sig gøre efter sommer; det er en udfordring.”

Læs hele referatet her .

Grænseværdien for indendørs lavfrekvent støj blev vedtaget til 20 dB. Men som professor i akustik ved Aalborg Universitet, Henrik Møller, udtaler:

”Hvis de 20 dB faktisk blev overholdt, ville det være helt fint, men man har udformet reglerne sådan, at grænserne ikke baseres på rent faktiske indendørs målinger.
I stedet foretager man en støjmåling tæt på møllen og beregner, hvor meget støjen vil være uden for huset. Til sidst trækker man så et lydisoleringstal fra, og dette tal er kunstigt højt, så man er sikker på at nå et lavt tal for den anslåede støj inde i huset.”

Fortrolige møder mellem Miljøstyrelsen og vindindustrien grundlag for støjbekendtgørelsen

En aktindsigt, som Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller har kæmpet for at få i flere år, viste i 2014, at der blev holdt adskillige møder mellem Miljøstyrelsen og forskellige repræsentanter for vindindustrien i forbindelse med udarbejdelsen af bekendtgørelsen i 2011. De indledende møder findes der referater af, men efter at man bliver klar over at en del vindmøller vil få problemer med at overholde støjgrænsen, mangler der konsekvent referater af møderne mellem miljøstyrelsen og repræsentanterne fra vindindustrien. Mails og mødeindkaldelser afslører, at der blev drøftet “fortrolige beregninger” og konsekvenserne af disse.  Dette er dybt kritisabelt, og alt tyder på, at der har været et alt for tæt og fortroligt samarbejde mellem miljøstyrelsen og industrien ved udarbejdelsen af støjbekendtgørelsen.
Listen over møder og Miljøministerens følgebrev kan findes her.

Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller har lavet en oversigt over forløbet i forbindelse med udarbejdelsen af Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller.
Den kan ses her: Udvikling af støjisolationstallet i 2011.

Det er hævet over enhver tvivl, at vindindustrien, men også Miljøstyrelsen, var fuldstændig klar over, at bekendtgørelsen ikke ville yde naboerne nogen som helst form for beskyttelse den gang den blev signeret. Støjisolationsfaktoren og usikkerhedsmarginen på 2 dB som benyttes ved beregning af støjen sikrer, at vindmøllerne på papiret – og kun på papiret – altid overholder støjgrænsen. Konsekvensen heraf er, at naboer til store vindmøller lider under store støjgener.

Støj og gener

Jysk Analyse gennemførte i 2012 en analyse vedrørende naboskab til vindmøller. En sammenstilling af de bagvedliggende tal for analysen viser, at blandt de nærmeste naboer får 29 % forstyrret deres nattesøvn og 53 % føler sig generede, mens 20 % oplever den lavfrekvente støj helt ude på 2 km. Man skal helt ud på mindst 1,5 km afstand, før andelen af generede naboer kan sammenlignes med det man politisk accepterer for trafikstøj (ca. 10%).

Undersøgelsen viser med al ønskelig tydelighed, at vindmøller i dag opstilles alt for tæt på naboerne!

Graf-støjgrænse

Stort behov for en ny bekendtgørelse

Tone Brix-Hansen havde som formand for Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller foretræde for Miljøudvalget på Christiansborg den 4. november 2015.  Her er kopi af hendes talepapir med bilag.  Hun lægger fokus på de alvorlige fejl og mangler der er ved dagens bekendtgørelse, som får alvorlige konsekvenser for naboerne til vindmøllerne og også for kommunens mulighed for at udøve deres opgave som tilsynsmyndighed.  De samme budskaber blev fremført ved møde med Miljøministeren den 2. december 2015:
Behov for en ny bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Fakta og myter 

Vindindustrien påstår i medierne og i talrige informationsmaterialer til  folketings- og kommunalpolitikere, at naboernes kritik af store vindmøller beror på “myter”.  I denne “folder” præsenterer Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller deres version af hvad som er fakta og hvad som er myter vedrørende opstilling af vindmøller på land.  “Folderen” er fra 2014, men er ligeså relevant i dag.

Fakta om myterne