Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /var/www/energistrategivordingborg.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /var/www/energistrategivordingborg.dk/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Planloven

Planlovens formål

§ 1. Loven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

Stk. 2. Loven tilsigter særlig,

1) at der ud fra en planmæssig og samfundsøkonomisk helhedsvurdering sker en hensigtsmæssig udvikling i hele landet og i de enkelte kommuner,

2) at der skabes og bevares værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber,

3) at de åbne kyster fortsat skal udgøre en væsentlig natur- og landskabsressource,

4) at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges,

5) at offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planlægningsarbejdet, og

6) at alsidighed i boligsammensætningen fremmes gennem mulighed for planlægning for almene boliger i byerne.